Verhuur voorwaarden

Eigendom
Alle geleased tassen blijven ten alle tijden eigendom van LeaseYourBag.nl.
Gedurende de leaseperiode stelt LeaseYourBag jou als verhuurster verantwoordelijk voor de geleasede tas(sen).
De huurster dient netjes en de normale voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van de bij ons gehuurde tassen.
De huurster verplicht zich de kleding en/of artikelen niet voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan de gehuurde artikelen door te verhuren, uit te lenen of te verkopen.

Aansprakelijkheid
De huurster stelt zich volledig aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van de bij ons gehuurde artikelen.
Bij verlies brengen wij het volledige bedrag voor vervanging bij de huurster in rekening. Dit geldt ook voor onherstelbare schade waardoor de tas niet meer door ons geleased kan worden. In dit geval dient de huurster de gehuurde tas(sen) over te nemen. De restwaarde (verkoopwaarde – borgbedrag) moet terstond betaald worden, waardoor het gehuurde eigendom wordt van de huurster.
Bij kleine maar herstelbare beschadiging op onopvallend plek brengen wij de volledige kosten voor reparatie bij de huurster in rekening.
Lease Your Bag heeft ten alle tijden het volledige recht om te beoordelen wat als onherstelbaar geldt en wat niet.
Lease Your Bag is niet aansprakelijk voor schade/letsel ontstaan tijdens het dragen van tassen die bij ons zijn gehuurd.
Bij Lease Your Bag ga je een vooraf afgesproken leaseperiode aan. Indien gehuurde tassen, zonder overleg, niet op de afgesproken datum teruggestuurd wordt, brengen wij kosten bij jou in rekening. Wij rekenen per dag dat je te laat bent 50% van de leaseprijs voor de huursom en misgelopen huurinkomsten. Mocht de gehuurde tassen na 5 dagen nog steeds niet zijn teruggestuurd geven wij de opdracht uit handen aan een incassobureau. Ook zal Lease Your Bag in dit geval bij de politie aangifte van ontvreemding doen.
Bij fraude, bijvoorbeeld het verwisselen van gehuurde tassen met een imitatie model, zullen wij altijd bij de politie aangifte doen.

Legitimatie
Wanneer je tassen van LeaseYourBag.nl huurt vragen wij om extra zekerheid. Deze extra (eenmalige) stap is vereist om je identiteit vast te stellen en je bestelling te valideren. Wij vragen om een kopie/foto van een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart of paspoort ) en afschrift van een recente adresgegevens zoals bankafschriften. Je bestelling zal pas na ontvangst van de gevraagde gegevens in behandeling worden genomen.

Waarborgsom
LeaseYourBag.nl rekent bij het verhuren van haar tassen borg. Bij het huren van een tas wordt het huurprijs inclusief de kosten voor borg getoond.
LeaseYourBag is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan, aan de huurder terug te storten.
LeaseYourBag.nl behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/ reiniging.